Livraison à domicile dans toute l'Europe . / Nouveau: retrait gratuit de votre commande sur Saint-Sauveur (7912 Belgique) à +/-20 min de Tournai, +/-40 min de Lille.

CGV

Algemene verkoopvoorwaarden:

Onderstaande clausules leggen de algemene verkoopvoorwaarden vast van de producten die te koop zijn op www.mademoisellefaustine.be

Mademoiselle Faustine behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Identificatie:

De firma Bruval SPRL is geregistreerd bij de kruispuntbank voor bedrijven. Het hoofdkantoor is gevestigd in rue bruyère seutine 8 7912 Saint-Sauveur.

Mail: info@mademoisellefaustine.be


Algemene voorwaarden:

Deze algemene verkoopvoorwaarden definiëren de contractuele relaties tussen Mademoiselle Faustine en de koper (niet-commerciële fysieke persoon) van de site www.mademoisellefaustine.be

De verwerving van een goed via de bovengenoemde website genereert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze AV.

Mademoiselle Faustine behoudt zich het recht voor om haar AV op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen wijzigen. De aankoop van de klant wordt beheerst door de GTCS die van toepassing is op de datum van de bestelling.

Acceptatie van voorwaarden:

De klant erkent op het moment van bestellen deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt deze uitdrukkelijk zonder voorbehoud.
Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Mademoiselle Faustine en haar klant, die beide partijen zonder voorbehoud aanvaarden.

Product:

De aangeboden producten zijn die vermeld op de site www.mademoisellefaustine.be, zolang de voorraad strekt. Als een product niet beschikbaar is, is het altijd mogelijk om het te bestellen, onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier. Mademoiselle Faustine verbindt zich ertoe de klant op de hoogte te stellen van de verzendtijden hiervan.

Mademoiselle Faustine besteedt veel zorg aan het plaatsen van informatie met betrekking tot de kenmerken van de producten die op de website worden aangeboden, met name door middel van gedetailleerde beschrijvingen en foto's die de producten illustreren.

De foto's op www.mademoisellefaustine.be zijn bedoeld om de te koop aangeboden producten te illustreren en zijn niet contractueel. Ze zijn trouw aan de modellen. Ze kunnen echter geen perfecte en totale gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft kleuren.

Prijs:

De prijs is uitgedrukt in euro.
De aangegeven prijzen houden rekening met de getoonde korting. het product is exclusief de transportkosten.
De prijs die wordt vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijke prijs, inclusief alle belastingen en inclusief btw. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de kosten van behandeling, verpakking en conservering van de producten, de kosten van transport en inbedrijfstelling.
De prijs van de verkochte goederen is die van kracht op de dag dat de bestelling wordt opgenomen.

Betaling:

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd, is de prijs die wordt vermeld op de orderbevestiging die is verzonden door Mademoiselle Faustine.
De prijs van de producten is contant betaalbaar via een van de betaalmiddelen die op de site worden aangeboden op de dag van de daadwerkelijke bestelling.
In overeenstemming met de wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft u op elk moment recht op toegang, rectificatie en verzet tegen al uw persoonlijke gegevens.

Verantwoordelijkheid:

Mademoiselle Faustine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel, die het gevolg kan zijn van een storing of oneigenlijk gebruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor alle wijzigingen aan de producten die het gevolg zijn van de fabrikanten.
De verantwoordelijkheid van Mademoiselle Faustine is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden getrokken voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen die bij de presentatie van de producten waren genomen, hadden kunnen blijven bestaan. In het geval van problemen bij de toepassing van dit contract, behouden de klant en Mademoiselle Faustine zich het recht voor om voor enige juridische actie een minnelijke oplossing te zoeken.

Waarborg:

In alle gevallen kan Mademoiselle Faustine niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet naleven van de in het land van ontvangst geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. De verantwoordelijkheid van Mademoiselle Faustine is systematisch beperkt tot de waarde van het product in kwestie bepaald op de datum van verkoop en dit zonder de mogelijkheid om een ​​beroep te doen op het merk of het bedrijf dat het product produceert.
In ieder geval profiteert de klant van de wettelijke garantie op uitzetting en verborgen gebreken.

Klantenservice:

Vragen of opmerkingen over Mademoiselle Faustine, de producten, uw bestelling? Aarzel niet om ons te contacteren op het volgende e-mailadres: info@mademoisellefaustine.be

Bestelling:

Automatische opnamesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.
Mademoiselle Faustine zal de klant de aanvaarding van zijn bestelling bevestigen door een bevestigingsbericht te sturen naar het e-mailadres dat deze heeft gecommuniceerd. De verkoop komt pas tot stand na verzending van genoemde orderbevestiging.
Mademoiselle Faustine behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, met name in geval van insolventie van die klant of in geval van wanbetaling bij de betaling van de betreffende bestelling of van een eerdere levering of een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.
De voorwaarden die de klant aangeeft, betrekken hem bij het invoeren van de informatie die inherent is aan zijn bestelling. Mademoiselle Faustine kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de klant in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger van de bestelling (met name het afleveradres, het factuuradres) en vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren dat deze fouten kunnen veroorzaken.

Bezorging:

Na bevestiging van de bestelling en onder voorbehoud van een perfecte betaling van de prijs van de bestelde producten, verbindt Mademoiselle Faustine zich ertoe om, onder haar verantwoordelijkheid, de bestelde producten naar het afleveradres te sturen in enkele uitzonderingen (gespecificeerd bij ontvangst van de bestelling), deadline in overeenstemming met de aankondiging op de site bij het bestellen.
Alle producten vermeld in bestellingen geplaatst bij Mademoiselle Faustine zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik van klanten of ontvangers van wie de naam wordt vermeld op het afleveradres.
Indien nodig stemt de klant ermee in om bij ontvangst alle belastingen, invoerrechten, belastingen en andere kosten te betalen die verschuldigd zijn voor de levering van de producten zelf; de hoofdelijke aansprakelijkheid van Mademoiselle Faustine kan op geen enkel moment in deze hoedanigheid worden uitgeoefend.
Het is klanten of ontvangers van producten niet toegestaan ​​de producten gedeeltelijk of volledig door te verkopen.
De levering zal worden uitgevoerd door Bpost in België, op het Franse vasteland (exclusief dom) en in Europa.
Vertragingen in de levering te wijten aan de vervoerder of aan Mademoiselle Faustine geven de klant niet het recht om schadevergoeding te eisen.
De bestelde producten worden vervoerd op risico van de ontvanger. Na ontvangst van de bestelde producten moet de klant of de ontvanger de goede werking van de geleverde goederen verifiëren.
In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger op het moment van levering bij de vervoerder reserveren.
Mademoiselle Faustine zal niet instaan ​​voor onvolledige claims, de klant moet alle elementen verstrekken die nodig zijn voor het openen van een geschil, d.w.z. foto's van de verpakking en het label van de transporteur.

In geval van duidelijke defecten heeft de klant het recht om te retourneren onder de voorwaarden voorzien in de gebruikershandleiding voor het product.
Worden beschouwd als overmacht die Mademoiselle Faustine ontslaat van haar leveringsverplichting, oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid van bevoorrading.
Vanwege de beschikbaarheid van de bestelde producten is het mogelijk dat een bestelling niet het onderwerp is van meerdere leveringen aan de klant.
In het geval dat de klant wenst dat de bestelde producten worden geleverd op twee afzonderlijke adressen, moet deze laatste 2 afzonderlijke bestellingen plaatsen.

Intrekking:

De klant heeft een periode van 14 dagen vanaf ontvangst van de producten om een ​​omruiling of terugbetaling via de website te doen.
de klant moet de nieuwe producten in hun originele verpakking, intact, vergezeld van alle mogelijke accessoires, instructies voor gebruik en documentatie terugsturen naar het volgende adres:

Mademoiselle Faustine

Bruval SPRL

8, rue Bruyère Seutine
7912 Saint-Sauveur
België

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, verbindt Mademoiselle Faustine zich ertoe het artikel of de artikelen kosteloos terug te betalen, met uitzondering van retourkosten die de verantwoordelijkheid van de klant blijven.
De vergoeding is verschuldigd binnen maximaal 15 dagen.
Tijdens de periode van particuliere verkoop en verkoop worden de verkoopartikelen niet teruggenomen of geruild.


Klantenservice:

Vragen of opmerkingen over Mademoiselle Faustine, de producten, uw bestelling? Aarzel niet om ons te contacteren op het volgende e-mailadres: info@mademoisellefaustine.be

Belastingen:

Mademoiselle Faustine is niet verantwoordelijk voor de kosten die de douane in rekening brengt.

Bescherming van klantgegevens:

Mademoiselle Faustine behoudt zich het recht voor om alle klantinformatie vast te leggen die nodig is voor de uitvoering van de geplaatste bestelling. We geven uw persoonsgegevens uiteraard niet door aan derden.


Left Continuer vos achats
Votre commande

Vous n'avez aucun article dans votre panier